جشن عبودیت دختران كاركنان شركت بهره‌برداری مترو تهران برگزار شد