«سیاه نمایی یا جاذبه» در فرهنگسرای رسانه رونمایی می‌شود