مقوله پدافند غیرعامل را باید با جدیت و محکم و استوار پیش برد