سرانجام اعلام وصول استیضاح فانی/جلسه مشترک نمایندگان خواستار استیضاح با وزیر