برگزاری کنسرت در «ام‌القرای کشور» شرم‌آور است/ شخص وزیر ارشاد پاسخگو باشد