تعطیلی دانشگاه‌های استان خوزستان در نوبت عصر امروز