اولین شهید ایرانی در بوسنی را بشناسید/ پخش نمایشی اجتماعی