برگزیدگان سومین جشنواره بزرگ مستند جهان به تهران می‌آیند