باید با طبیعت پیرامون خود آشتی کنیم/ رسانه‌ها برای ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست، تلاش کنند