گرد و غبار و تعطیلی مدارس آبادان و خرمشهر/ کاهش دید افقی به 1500 متر