اختلاف بر سر تشکیل شورای مرکزی/ فراکسیون مستقلین تشکیل نمی‌شود