افتتاح 170 مسجد و مرکز فرهنگی مذهبی برکت در مناطق محروم