رونمایی از پلان-سکانس «جاودانگی» در جشنواره رُم ایتالیا