حکم دادگاه درباره فعال شدن سیم‌کارت بر روی گوشی مسروقه