انتقاد از نبود برنامه‌ریزی برای یادگیری کودکان / فریاد صلح طلبی را باید به گوش همه دنیا رساند