حرف های جنجالی مهرجویی درباره چاووشی: خیلی از چاووشی رنجیدم/خواننده جدید برای «سنتوری 2» می آورم تا روی چاوشی کم شود