حمایت پلیس فتا از ایده پردازان و کارآفرینان حوزه فناوری اطلاعات