دستور به بانک‌ها برای ضبط کارت‌خوان برخی فروشگاه‌ها