رونمایی از سامانه جامع اطلاعاتی مدارس و مراکز غیردولتی در هفته آینده