برگزیدگان جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان «کومش» معرفی شدند