پیشنهاد جان کری به انتخاباتی در سوریه با حضور بشار اسد