انتقاد سردار نقدی به تاریخ برگزاری بازی ایران کره جنوبی/مردم در عرصه دفاع فرهنگی هم آماده دفاع هستند