آغاز تکمیل ظرفیت دوره های ارشد ناپیوسته از 13 مهرماه/انتشار جزئیات آزمون استخدامی ساعت 11