نعمت امنیت بالا‌ترین نعمت است/ بی‌ثباتی در برخی مرزهای ما به سبب بی‌لیاقتی مسئولان برخی کشورهای همسایه است