بهترین بنیاد مغز و اعصاب دنیا را در ایران می‌سازیم/ تقدیر پرفسور سمیعی از شهردار تهران