مراسم استقبال از ماه محرم در دادگستری کل استان اردبیل برگزار شد