دخترانی که برای پذیرش در دانشگاه ملزم به چکاپ شرم‌آور می‌شوند