تهران در قبال منطقه همواره سازنده‌ترین سیاست را دنبال کرده است/ با افتخار از حزب الله لبنان حمایت می‌کنیم