رویه واردات کالا از 26 روز به 3 روز کاهش یافته است