تمهیدات و توصیه‌های ترافیکی پلیس برای دهه‌ اول محرم/ ممنوعیت حرکت دسته‌جات در برخی معابر