اجتناب از خرید ظروف یکبار مصرف/آموزش مدیریت پسماند در نمایشگاه عطر سیب