یک مقام مسئول در تامین اجتماعی: رستوران ها باید میزان کالری غذاها را به مشتریان اعلام کنند