45 هزار نفر فارغ التحصیل حقوق در آزمون قضاوت شرکت کرده‌اند