مسافران قطار سریع‌السیر شرق کامل شدند/ جانی دپ در نقش مقتول