شهرداری تهران در مورد توزیع کارت‌های اعتباری توضیح می‌دهد