دشمنان از برخی خانواده‌های انقلابی و آقازاده‌ها یارگیری کردند/ القا می‌کنند که نیازی به «مرگ بر آمریکا» نیست