تعرفه های ارتوپدی باید اصلاح شود/اتهام فیش های نجومی به جامعه پزشکی بی انصافی است