مراسم تحویل ریاست کشورهای جنبش غیرمتعدها در سازمان منع سلاح‌های شیمیایی