احداث پتروشیمی مشکلات اساسی مردم را برطرف نمی‌کند/ ۱۱ میلیون بی‌بضاعت خدمات بیمه ای دریافت کردند