توفیقات ادبیات جنگ در نگاه رهبر انقلاب/ گنجینه‌ای که نباید مغفول بماند