شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان منحل نخواهد شد/ ادامه فعالیت شورا پس از انجام اصلاحات