رونمایی از سامانه جامع اطلاعاتی مدارس و مراكز غیردولتی در هفته آینده