فست فودها, غذاهای کنسروی, یخ زده و شکر عاملان اصلی چاقی