مسابقات منطقه‌ای قرآن کریم ویژه مددجویان زندان‌های کشور در گلستان برگزار شد