احداث بزرگراه شهید شوشتری، وضعیت معابر بزرگراهی را تا 7 درصد بهبود می‌بخشد