بازدید مدیرکل زندان‌های یزد از بازداشتگاه شهرستان خاتم