هواپیمای رونالدو دچار حادثه شد / آیا رونالدو زنده است؟