علت فوت ۴ بیمار دیالیزی در بیمارستان سینای اهواز اعلام شد