راه جانبازان فداکاری، ایثار و مقاومت است/ راز و عشق بی‌نهایتی میان مقام معظم رهبری و جانبازان وجود دارد