اجرای 200 برنامه فرهنگی و ورزشی هفته دفاع مقدس در دیر